De WOZ waarde van je woning

De WOZ waarde van je woning wordt ieder jaar opnieuw bepaald en is bepalend voor hoeveel je aan bepaalde gemeente heffingen en belastingen je betaalt. Het is om die reden nooit prettig als je WOZ waarde te hoog wordt ingeschat door de gemeente. Andersom is het ook niet prettig als de waarde te laag wordt ingeschat. Dat kan problemen opleveren bij de verkoop van je woning. Als de WOZ waarde hoog is ten opzichte van je hypotheek, kan dat ook gunstig zijn voor hoeveel je aan hypotheek betaalt.

Hoe wordt de WOZ waarde bepaald?

De WOZ waarde wordt bepaald aan de hand van de waarde die de woning vorig jaar op 1 januari had. Uiteraard kunnen er ook fouten gemaakt worden, omdat de woning niet ieder jaar getaxeerd zal worden. Als je het niet eens bent met de WOZ waarde kun je een WOZ bezwaar indienen. De gemeente gaat dan opnieuw voor je bekijken of de WOZ waarde juist is bepaald. Je kunt tot 6 weken nadat je een brief over de WOZ waarde krijgt nog bezwaar maken.

Ben je van plan om bezwaar te maken? Dan is het geen slecht idee om dat met behulp van een expert te doen. Een expert kan voor je nagaan hoe hoog de waardes van vergelijkbare woningen bij jou in de buurt zijn ingeschat. Bovendien weet een specialist als beste welke redenen er vaak genoemd worden om bezwaar te maken tegen de WOZ waarde. Zo is de kans dat de WOZ waarde aangepast wordt dus het grootst.

De WOZ waarde is openbaar in te zien

De WOZ waardes van woningen zijn openbaar in te zien. Dat heeft als voordeel dat je jouw woning gemakkelijk kunt vergelijken met die van anderen. Voor bedrijfspanden geldt dit overigens niet, daarvan kun je de WOZ waardes niet openbaar inzien.

Plaats een reactie